DA-200智能数据采集仪

发表日期:2024-05-10 17:32文章编辑:admin浏览次数: 标签:    

DA-200智能数据采集仪

DA-200智能数据采集仪规格书
 
  DA-200 DA-200S
设备供电 100~265VAC 15W
电压采样范围 0.0~100.0V DC
电压采样精度 ±1.0V
电流采样范围 0~500A DC,0~1000A DC,0~2000A DC
电流采样精度 ±1A
数据采样频率 1Hz
通信方式 WIFI或有线以太网
扩展接口 不支持 ModBus-RTU
 
  
                                                       

DA-200智能数据采集仪

 
 
 
联系我们
+86-183 1583 9778